093.27.28.555 nhadautu.edu.vn@gmail.com

Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

Ngày 29/03/2018

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1.Đối tượng:

Tất cả mọi đối tượng muốn tìm hiểu thị trường chứng khoán và cần trang bị những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2.Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể đọc hiểu được sự vận hành của thị trường chứng khoán, biết cách giao dịch, hiểu được đặc đù từng loại chứng khoán và tiếp cận các phương pháp phân tích chứng khoán. Xác định chiến lược và cách tìm kiếm thông tin phục vụ hoạt động đầu tư.

3.Phương pháp dạy và học:

Học viên được kết hợp giữa lý thuyết và số liệu thực tế từ các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam hoặc số liệu mà học viên yêu cầu.

Mỗi khóa học được tổ chức gồm 5 – 8 người.

4.Thời gian và thời lượng:

Lớp học được thiết kế, sắp xếp linh hoạt về thời gian tùy theo năng lực và yêu cầu của học viên, và sự thỏa thuận giữa học viên và giảng viên.

Thời lượng gồm 6 buổi.

5.Học phí: 4  triệu đồng. Ưu tiên giảm giá cho sinh viên và những học viên đăng ký theo nhóm.

6.Liên hệ:

Email: nhadautu.edu.vn@gmail.com

SĐT Thầy Trung: 093.27.28. 555 (Facebook và Zalo)

7.Nội dung chương trình:

Chuyên đề Nội dung
Chiến lược đầu tư chứng khoán –        Chiến lược đầu tư giá trị

–        Chiến lược đầu tư tăng trưởng

–        Chiến lược đầu tư lướt sóng

–        Chiến lược đầu tư kết hợp

Kinh nghiệm trong đầu tư –        Xử lý thông tin khi đầu tư

–        Kỹ thuật mua và bán

–        Quản lý danh mục đầu tư

–        Tâm lý trong đầu tư

Sự vận hành của thị trường chứng khoán và giao dịch chứng khoán –        Cấu trúc của thị trường chứng khoán.

–        Từ phát hành đến niêm yết chứng khoán.

–        Bảo lãnh và đấu giá chứng khoán.

–        Đọc hiểu bảng điện.

–        Giao dịch chứng khoán niêm yết

–        Kinh nghiệm phát hiện lệnh của lái, những kỷ xảo trên bàng điện.

Cổ phiếu và quyền mua cổ phần –        Số lượng cổ phiếu: cổ phiếu phát hành, cổ phiếu lưu hành, cổ phiếu quỹ.

–        Phân biệt các hình thức giá của cổ phiếu: mệnh giá, giá phát hành, giá niêm yết, giá sổ sách, giá thị trường.

–        Phân biệt các hình thức giá của cổ phiêu vốn của công ty: nguốn vốn, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, vốn hóa thị trường.

Phương pháp lọc cổ phiếu –        Xây dựng các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư
Chứng quyền có bảo đảm và hợp đồng tương lai –        Khái quát về chứng quyền

–        Chứng quyền có bảo đảm giao dịch tại HoSE

–        Khái quát về hợp đồng tương lai

–        Hợp đồng tương lai chỉ số VN30