093.27.28.555 nhadautu.edu.vn@gmail.com

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Ngày 29/03/2018

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Cho dù bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hay khối ngành kinh tế và đã đi làm. Dù bạn đã được học về tài chính nhưng việc đọc hiểu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau nhằm phục vụ cho việc phân tích và đầu tư chứng khoán hoặc viết báo cáo là điều không dễ dàng.

1.Tại sao bạn nên tham gia khóa học?

Nếu bạn là nhà đầu tư chứng khoán thì việc đọc hiểu báo cáo là khâu quan trọng nhất giúp bạn lựa chọn công ty phù hợp để đầu tư.

Nếu bạn có dự định làm ở lĩnh vực liên quan đến tài chính như vị trí tín dụng tại ngân hàng hoặc các vị trí ở công ty chứng khoán như môi giới hoặc phân tích tài chính, tư vấn đầu tư thì việc đọc hiểu báo cáo tài chính là một trong những điều kiện để nhà tuyển dụng quan tâm đến năng lực của bạn.

Nếu bạn là nhà quản lý, bạn cần phải hiểu rõ các yếu tố cơ bản trong phép đo lường tài chính. Bạn phải biết lợi nhuận khác tiền mặt chỗ nào. Bạn phải hiểu tại sao cân đối thu chi lại … cân đối. Bạn cần phải hiểu góp vốn nhiều lúc không làm tăng tiền. Bạn cũng nên biết mua công ty bên ngoài làm công ty con nên làm thế nào khi bạn không có vốn.

2.Mục tiêu của khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể đọc và hiểu cặn kẽ  ý nghĩa của tất cả các khoản mục trên các báo cáo tài chính. Bạn sẽ nắm được những điểm quan trọng trên báo cáo tài chính và lý do chúng quan trọng. Hơn nữa bạn sẽ biết cách phát hiện những khoản nghi ngờ hay gian lận trên báo cáo tài chính, từ đó đánh giá được tình hình tài chính của công ty  trước khi ra quyết định phân tích, tư vấn hay đầu tư.

3.Phương pháp dạy và học:

Học viên được học  học lý thuyết và thực hành trực tiếp số liệu thực tế. Số liệu rất đa dạng, lấy từ các công ty niêm yết thuộc các ngành kinh doanh khác nhau, các kết quả kinh doanh và quy mô cũng khác nhau.

Số lượng học viên mỗi khóa gồm 5 – 7 người

4.Thời lượng: 6 buổi. Học viên được tham gia học lại miễn phí.

5.Học phí: 4 triệu đồng, ưu tiên giảm giá cho sinh viên và những học viên đăng ký theo nhóm.

6.Liên hệ:

Email: nhadautu.edu.vn@gmail.com

SĐT Thầy Trung: 093.27.28. 555 (Facebook và Zalo)

7.Nội dung chương trình:

Nội dung sau đây chỉ phát hoạt những nội dung chính của khóa học. Ở mỗi khoản mục, học viên được giảng về những gian lận, kỹ xảo và thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính.

Chuyên đề Nội dung
Đọc hiểu Báo cáo kết quả kinh doanh –        Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí?

–        Doanh thu là gì? Các loại doanh thu?

–        Chi phí là gì? Các loại chi phí? Những khoản chi nào không có thật?

–        Thứ tự thanh toán trong kết quả kinh doanh?

–        Lợi nhuận là gì?

–        Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận?

–        Phân biệt doanh thu và thu tiền?

–        Phân biệt chi phí và chi tiền?

–        Phân biệt lợi nhuận và tiền mặt?

–        Cách phân bổ lợi nhuận sau thuế?

–        Cách làm tăng, giảm doanh thu, chi phí là lợi nhuận?

Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ –        Phân biệt ba hoạt động trong công ty: kinh doanh, đầu tư, tài chính?

–        Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh là gì?

–        Những trường hợp làm tăng, giảm tiền của hoạt động kinh doanh?

–        Hoạt động kinh doanh có mang về tiền mặt cho công ty không?

–        Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư là gì?

–        Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động đầu tư?

–        Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính là gì?

–        Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động tài chính?

–        Dòng tiền ròng của công ty là gì?

–        Dòng tiền hiện nay công ty có được là từ nguồn nào?

Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán – Phần tài sản –        Tiền mặt?

–        Đầu tư tài chính?

–        Các khoản phải thu?

–        Hàng tồn kho?

–        Tài sản cố định?

–        Cách ghi khấu hao??

–        Bất động sản đầu tư?

–        Cách ghi các khoản dự phòng: giảm giá chứng khoán, phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng đầu tư tàih chính.

–        Các khoản tài sản nghi ngờ?

Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán – Phần nguồn vốn –        Các khoản nợ ngắn hạn?

–        Vay từ trái phiếu?

–        Vay và nợ thuê tài chính?

–        Các khoản nợ vay khác?

–        Các khoản vay nghi ngờ trên nguồn vốn?

–        Vốn điều lệ, các trường hợp làm tăng vốn điều lệ?

–        Cách ghi nhận thặng dư?

–        Cổ phiếu quỹ là gì? Vì sao công ty mua cổ phiếu quỹ?

–        Những ảnh hưởng khi mua cổ phiếu quỹ đến cấu trúc vốn và tỷ số tài chính?

–        Các quỹ? Và phân bổ vào các quỹ?

–        Lợi nhuận sau thuế?

–        Đánh giá khả năng chi trả cổ tức?

Phân tích các yếu tố vĩ mô và ngành kinh tế –        Các yếu tố vĩ mô căn bản

–        Phân tích các ngành kinh tế khác nhau: Sản phẩm của ngành, lợi thế cạnh tranh của ngành, yếu tố tác động đến ngành, những thuận lợi và khó khăn của ngành.

Phân tích công ty – những yếu tố phi tài chính –        Lịch sử công ty

–        Cơ cấu cổ đông

–        Năng lực ban lãnh đạo

–        Sản phẩm và thương hiệu của công ty

–        Chiến lược của công ty

Phân tích tài chính công ty –        Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận

–        Phân tích tình hình tạo ra tiền của công ty

–        Phân tích tình hình tài sản

–        Phân tích tình hình nguồn vốn

–        Phân tích tình hình sử dụng vốn

–        Phân tích khả năng chi trả cổ tức