093.27.28.555 nhadautu.edu.vn@gmail.com

Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính

Ngày 29/03/2018

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.Khóa học phù hợp cho những ai?

Nếu bạn chưa được học khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính” thì bạn nên tham dự khóa học đó trước. Một khi đã có hiểu biết nền tảng và đúng đắng về các khoản mục trên báo cáo tài chính bạn có thể sử dụng chúng để phân tích các con số cao hơn.

Khóa học này giúp bạn hiểu sâu và phân tích các con số tài chính để ra quyết định đầu tư, tư vấn cho khách hàng, báo cáo cho lãnh đạo cấp trên hoặc hiểu về tình hình tài chính của công ty mình nếu bạn đang là thành viên trong ban điều hành của công ty.

2.Bạn đạt được những gì sau khi tham dự khóa học?

Bạn nên nhớ rằng con số không thể và không nói lên toàn bộ câu chuyện. Kết quả tài chính của một công ty luôn được hiểu trong bối cảnh, tức là trong khuôn khổ của một bức tranh toàn cảnh. Các yếu tố như nền kinh tế, môi trường cạnh tranh, các quy định chính sách, nhu cầu và kỳ vọng đang thay đổi của khách hàng, và công nghệ mới, tất cả đều diễn giải các con số và những quyết định cần được đưa ra.

Sau khi tham dự khóa học này bạn sẽ được hiểu toàn cảnh tình hình tài chinh của những công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Tham dự khóa học không phải là nghe và học suông về lý thuyết mà bạn phải thực hành.

Chúng tôi muốn bạn nhìn nhận các báo cáo tài chính bằng con mắt chất vấn. Bạn sẽ được chúng tôi giúp bạn hiểu các câu hỏi cái gì, tại sao và như thế nào về những con số mà bạn sử dụng là vô cùng quan trọng nhằm giúp bạn ra quyết định.

3.Phương pháp của chúng tôi?

Học viên được học lý thuyết và thực hành phân tích, viết báo cáo phân tích với số liệu từ các công ty niêm yết

Lớp học được thiết kế, sắp xếp linh hoạt về thời gian tùy theo năng lực và yêu cầu của học viên. Thời lượng tùy thuộc vào năng lực và thời gian học.

4.Thời lượng: 8 buổi

5.Học phí: 6 triệu đồng

6.Hãy liên hệ với chúng tôi:

Email: nhadautu.edu.vn@gmail.com

SĐT Thầy Trung: 093.27.28. 555 (Facebook và Zalo)

7.Nội dung chương trình:

Đây chỉ là những nội dung chính, việc tham gia khóa học bạn mới cảm thấy được ý nghĩa của những nội dung này.

Chuyên đề Nội dung
Phân tích đặc điểm của kinh doanh của Công ty –        Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ là gì?

–        Ngành nghề kinh doanh của các công ty con là gì?

–        Thị trường, thị phần và khách hàng của Công ty?

–        Đặc điểm ngành kinh doanh của Công ty? Sản phẩm của ngành?

–        Các áp lực và thuận lợi của ngành?

Phân tích các yếu tố phi tài chính của công ty –        Đội ngũ lãnh đạo của Công ty?

–        Cơ cấu cổ đông của Công ty?

–        Định hướng và chiến lược phát triển của Công ty?

Báo  cáo kết quả kinh doanh –        Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

–        Phân tích cơ cấu doanh thu. Doanh thu của Công ty hiện nay có từ nguồn nào? Nguồn nào là chủ yếu? Nguồn nào là bất thường?

–        Phân tích cơ cấu chi phí.

–        Phân tích lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

–        Đánh giá lượng hàng tồn kho so với doanh thu?

–        Đánh giá khoản phải thu so với lợi nhuận?

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ –        Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

–        Phân tích dòng tiền từ các hoạt động của công ty (kinh doanh, đầu tư, và tài chính).

–        Hãy cho biết hoạt động nào đang tạo ra tiền và hoạt động nào tiêu tốn tiền của Công ty. Hãy cho biết hiện nay dòng tiền Công ty có được là do đâu?

–        Hãy so sánh giữa doanh thu, lợi nhuận và tiền mặt của Công ty hiện có.

Phân tích bảng cân đối kế toán –        Phân tích bảng cân đối kế toán

–        Phân tích cơ cấu tài sản. Cho biết hiện nay loại tài sản nào chiếm tỷ trọng lớn?

–        Đánh giá các khoản đầu tư hiện tại của Công ty và so sánh với kết quả kinh doanh.

–        Những khoản đầu tư nào hiện tại không tạo ra doanh thu hoặc doanh thu thấp?

–        Tình hình tài sản cố định có phù hợp với kết quả kinh doanh không?

–        Những khoản đầu tư nào là khả nghi và nên loại trừ khỏi cột tài sản?

–        Phân tích cơ cấu nguồn vốn. Đánh giá nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh?

–        Những nguồn vốn nào là khả nghi và nên loại trừ khỏi cột nguồn vốn?

–        Đánh giá sự phù hợp giữa tài sản và nguồn vốn.

Một số chỉ tiêu tài chính căn bản Hãy tính các nhóm tỷ số sau, thẩm định lại các tỷ số nếu loại trừ những chỉ tiêu nghi ngờ trên báo cáo tài chính. Hãy so sánh tỷ số của Công ty so với những công ty cùng ngành.

–        Nhóm tỷ số thanh toán

–        Nhóm tỷ số hoạt động

–        Nhóm tỷ số đòn bẩy

–        Nhóm tỷ số lợi nhuận

–        Nhóm tỷ số giá thị trường

Thực hành viết báo cáo tài chính –          Viết bài phân tích kết quả kinh doanh

–          Viết bài phân tích cấu trúc vốn

–          Viết bài phân tích các nhóm tỷ số tài chính

–          Viết bài dạng đưa tin PR doanh nghiệp